ال جی

3 مطلب موجود میباشد

تلویزیون ال جی ۴۹SM8100

نقدوبرسی تخصصی تلویزیون ال جی ۴۹SM8100 این تلویزیون ال جی ۴۹SM8100 تنها از لحاظ اندازه(اینج) با تلویزیون ال جی ۵۵SM8100 تفاوت...
9 ماه پیش